Yıllık Yüzde Büyüme Hızı Nasıl Hesaplanır?

  Nasıl Yapılır

Yatırım fırsatları göz önüne alındığında yıllık yüzde büyüme oranları faydalıdır [1] . Belediyeler, okullar ve diğer gruplar ayrıca binaların, hizmetlerin vs. ihtiyaçlarını tahmin etmek için yıllık nüfus artış hızını kullanır.

Yıllık Büyüme Hızı

Yıl içerisin de ki Büyümeyi Hesaplama


Başlangıç ​​değerini al. 
Büyüme oranını hesaplamak için başlangıç ​​değerine ihtiyacınız olacak. Başlangıç ​​değeri, yıl başında göz önünde bulundurduğunuz popülasyon, gelir veya metriktir.

 • Örneğin, bir köy yıla 150 nüfusuyla başladıysa, başlangıç ​​değeri 150’dir.

Nihai değeri al. Büyümeyi hesaplamak için sadece başlangıç ​​değerine ihtiyacınız olmaz, aynı zamanda nihai değere de ihtiyacınız olur. [2] Bu değer, yıl sonunda göz önünde bulundurduğunuz popülasyon, gelir veya metriktir.

 • Örneğin, bir köy yılı 275 nüfusla bitirdiyse, nihai değer 275’tir.

Bir yılda büyüme oranını hesaplayın. Büyüme şu formüle göre hesaplanır: Bir Yıl İçindeki Büyüme Yüzdesi [3]

 • Örnek Problem Bir köy yıl başında 150 kişiden yıl sonunda 275 kişiye yetişmektedir. Bu yılki büyüme yüzdesini şu şekilde hesaplayın:
Yıllık Büyüme

Yıllara Göre Yıllık Büyümeyi Hesaplama

Başlangıç ​​değerini al. Büyüme oranını hesaplamak için başlangıç ​​değerine ihtiyacınız olacak. Başlangıç ​​değeri, dönemin başında göz önünde bulundurduğunuz popülasyon, gelir veya metriktir.

 • Örneğin, bir şirketin geliri dönemin başında 10.000 dolarsa, başlangıç ​​değeri 10.000’dir.

Nihai değeri al. Yıllık büyümeyi hesaplamak için sadece başlangıç ​​değerine ihtiyacınız olmaz, aynı zamanda nihai değere de ihtiyacınız olur. Bu değer, dönem sonunda göz önünde bulundurduğunuz popülasyon, gelir veya metriktir.

 • Örneğin, bir şirketin geliri dönemde 65.000 $ ise, o zaman nihai değer 65.000’dir.
Yıllara Göre Yıllık Büyüme

Yıl sayısını belirleyin. Büyüme hızını bir dizi yıl boyunca ölçtüğünüz için, dönem içindeki yıl sayısını bilmeniz gerekir. [4]

 • Örneğin, bir şirketin 2011 ve 2015 yılları arasındaki yıllık gelir artışını ölçmek istiyorsanız, o zaman yıl sayısı 2015 – 2011 ya da 4’tür.
bu da ilgini çekebilir =>  Aile Sorunlarıyla Nasıl Başa Çıkılır?

Yıllık büyüme oranını hesaplayın. Yıllık büyüme oranını hesaplama formülü, Bir Yıl Üstündeki Büyüme Yüzdesidir son değer, s başlangıç ​​değeridir ve y, yıl sayısıdır. [5]

 • Örnek Problem: Bir şirket 2011 yılında 10.000 dolar kazandı. Aynı şirket 2015 yılında dört yıl sonra 65.000 dolar kazandı. Yıllık büyüme oranı nedir?
 • Cevabı bulmak için yukarıdaki değerleri büyüme oranı formülüne girin:
 • Yıllık büyüme oranı
 • % 59,67 yıllık büyüme
 • Not – Bir değer yükselterek bir etmeküs alma eşdeğerdir b köküne inci bir . Muhtemelen bir “ile bir hesap makinesi gerekirdüğmesini veya iyi bir çevrimiçi hesap makinesi.

Özet
Yıllık Yüzde Büyüme Hızı Nasıl Hesaplanır?
Makale ismi
Yıllık Yüzde Büyüme Hızı Nasıl Hesaplanır?
Kısa Açıklama
Yatırım fırsatları göz önüne alındığında yıllık yüzde büyüme oranları faydalıdır [1] . Belediyeler, okullar ve diğer gruplar ayrıca binaların, hizmetlerin vs. ihtiyaçlarını tahmin etmek için yıllık nüfus artış hızını kullanır.

Bir Cevap Yazın